#73 Czy teoria ewolucji wyjaśnia powstanie świadomości? Rozmowa z dr. Pawłem Boguszewskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

A rozmawiamy o tym, czy współczesna nauka ma rację co do powstania świadomości.

Kontekstem naszej rozmowy jest fascynująca książka „Umysł i kosmos” autorstwa amerykańskiego filozofa Thomasa Nagela. Stawia on tezę, że świadomość nie jest przypadkowym tworem procesów ewolucyjnych, ale… fundamentalną cechą wszechświata. „Życie każdego z nas” – pisze – „jest częścią bardzo długiego procesu budzenia się wszechświata, stopniowo zyskującego świadomość siebie”.

Co to znaczy? I co na to współczesna neuronauka? O tym między innymi rozmawiamy w tym odcinku „Skądinąd”.

Owocnego słuchania!

#72 Filozofia disco polo, czyli o myśleniu nie-normatywnym. Rozmowa z prof. Tadeuszem Bartosiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Tadeusz Bartoś, filozof, autor opublikowanej właśnie nakładem wydawnictwa Pasaże książki „Upadek, niemożliwy. Eseje filozoficzne”.

A rozmawiamy o filozofii. O tym dlaczego jest dzisiaj potrzebna.

Rozmawiamy także o przekleństwie normatywności. O potrzebie wyższości i pogardzie. A także o… disco polo.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#71 O potrzebie metafizyki i jeszcze w sprawie Boga – Tomasz Stawiszyński

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” mówię o potrzebie metafizyki, którą – jak sądzę – „uruchamia” w nas perspektywa śmierci cudzej i własnej.

Mówię także o tym – odpowiadając na Państwa pytania i komentarze – że przyjęcie religijnych założeń co do natury Boga prowadzi do nieuchronnych sprzeczności. O obrazie Boga w religiach i u mistyków. O ateizmie i agnostycyzmie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#70 Czy dobry Bóg może pozwalać na cierpienie oraz inne paradoksy wiary. Tomasz Stawiszyński o ateizmie, religii, nauce i tajemniczości istnienia

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” mówię o sporach wokół istnienia Boga, o różnych argumentach na rzecz ateizmu – od moralnych po naukowe.

Oraz o tym, dlaczego obraz świata wyłaniający się ze współczesnej nauki to dalece nie wszystko, bo rzeczywistość jest fundamentalnie tajemnicza i niesamowita.

A także o kilku jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#69 Pandemia – kultura – dzieci. Rozmowa z dr. Cezarym Żechowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Cezary Żechowski, psychiatra i psychoterapeuta, kierownik oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży Szpitala Wolskiego w Warszawie.

A rozmawiamy tym, jaki efekt wywiera współczesna kultura na dzieci i młodzież.

Rozmawiamy także o pandemii, statystykach samobójstw i zaburzeń psychicznych wśród najmłodszych oraz o wpływie technologii i przemian kulturowych na psychikę dzieci.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#68 Gomora, czyli polski Kościół. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Stanisławem Obirkiem

W

najnowszej odsłonie “Skądinąd” goszczą Artur Nowak i Stanisław Obirek, autorzy książki “Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o patologiach katolicyzmu.

Rozmawiamy także o strukturalnych problemach Kościoła. O bezkarności oraz ekscesach biskupów i szeregowych księży. O demoralizującym wpływie feudalnych porządków w tej instytucji. O aferach i tuszowaniu afer. O przyszłości Kościoła w Polsce i na świecie. 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

Nowa książka już w sprzedaży!

D

o sprzedaży trafiła dzisiaj moja nowa książka “Ucieczka od bezradności”, wydana przez Wydawnictwo Znak Literanova.

O książce powiedzieli:

Agnieszka Holland: Tomasz Stawiszyński potrafi mówić filozofią tak, że w zwyczajny i zrozumiały sposób dotyka tego, co dla nas dziś najistotniejsze, a przed czym wytrwale ucieka my. Autor błyskotliwie rozpoznaje ucieczkowe strategie współczesnego człowieka i pokazuje, że naszą bezradność może ukoić tylko akceptacja rozpaczy, na którą nie ma, nie może ani nie powinno być lekarstwa. 

Mira Marcinów: Ten pięknie napisany esej zachwyca i zachęca do bezkompromisowego myślenia. Dawno nie czytałam książki tak przybliżającej mnie do świata i życia. Jestem pewna, że będę do niej wracać wielokrotnie.

Olga Drenda: To książka, z którą będziecie się spierać, tak jak ja sama wciąż to robię. Będzie zadawała nowe pytania tam, gdzie mogło się wydawać, że mamy odpowiedzi. Będzie podwa żała to, co znane i wygodne. Nie zaoferuje antidotum na stracone złudzenia. A przecież prędzej czy później każdy i każda z nas skonfrontuje się ze złożonością i niejedno znacznością świata, które zgniotą nasze iluzje w kul kę i wyrzucą do śmieci. I właśnie dlatego warto tę książkę przeczytać. 

Przemysław Czapliński: Neoliberalna ideologia mówi nam dziś, że nie ma takiej straty, której nie dałoby się w ostateczności przerobić na zysk. Ale w naszym życiu, jak przekonuje autor Ucieczki od bezradności, najbardziej realna jest ta strata, której nie da się cofnąć. Zderzenie tych dwóch postaw – „przerób stratę na zysk” oraz „przeżyj stratę jako nieodwracal ną” – określa aktualny moment zbiorowej egzystencji. Według Stawiszyńskiego, aby nie utracić prawdziwego życia, musimy stawać po stronie utraty. Aby prawdzi wiej żyć, musimy stać się antykapitalistyczni.

Owocnej lektury!

wspieraj

#67 O życiu w rodzinie z problemem alkoholowym. Rozmowa z Agnieszką Jucewicz i Magdaleną Kicińską

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska, autorki książki „Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików”, która ukaże się 15 września nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o uzależnieniu z perspektywy dziecka.

Rozmawiamy także o tym, dlaczego alkoholizm jest wciąż w polskim społeczeństwie tabu. O kulturowych wzorcach picia. O alkoholizmie „kobiecym” i „męskim”. O kontrowersjach wokół terminu DDA oraz o tym, co to znaczy, że uzależnienie jest chorobą – i jakie są w związku z tym jego moralne konsekwencje.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#66 O wychodzeniu z uzależnienia. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Markiem Sekielskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gościmy Artura Nowaka i Marka Sekielskiego, autorów książki „Ogarnij się czyli jak wychodziliśmy z szamba”, która właśnie ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

A rozmawiamy o uzależnieniu i wychodzeniu z uzależnienia.

Rozmawiamy także o tym, gdzie leżą źródła choroby alkoholowej. O braku akceptacji siebie. O autonegacji. O zagłuszaniu lęku i bezradności przy pomocy używek. I o tym do czego może to doprowadzić. O procesie terapii i o tym jakie są pierwsze znaki ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#65 Jak uczynić internet lepszym miejscem? Rozmowa z Karolem Paciorkiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” – ostatniej wakacyjnej w tym roku – gości Karol Paciorek, jeden z najbardziej znanych polskich twórców internetowych, autor m.in. kanału „Imponderabilia”.

A rozmawiamy o internecie. O tym jak sprawić, żeby stał się on przestrzenią bezpieczniejszą i bardziej przyjazną.

Rozmawiamy także o jakości debaty publicznej w Polsce. O wojnach politycznych i kulturowych. O podcastach jako specyficznej formie społecznej autoterapii.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#64 Latający Potwór Spaghetti, dyskordianizm i Kościół Szatana, czyli zmyślone religie. Rozmowa z Dariuszem Misiuną

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z Dariuszem Misiuną, socjologiem, tłumaczem, eseistą, znawcą tradycji ezoterycznych, twórcą wydawnictwa Okultura. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o zmyślonych religiach. O ich demaskatorskiej funkcji. 

Rozmawiamy także o Kościele Latającego Potwora Spaghetti, dyskordianizmie, Kościele SubGeniuszu. O krytycznej i prześmiewczej postawie wobec tradycyjnych religii, jaką żywią założyciele tych wyżej wspomnianych. O blefach założycielskich różnych tradycji religijnych. O kontrkulturze, anarchizmie i subwersji. O nauce i micie – czy się wykluczają, czy dopełniają? 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#63 Religia w perspektywie teorii ewolucji i kognitywistyki. Rozmowa z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim, filozofem i kognitywistą, kierownikiem Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w maju bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o poznawczych podstawach zjawiska religii.

Rozmawiamy także o ewolucyjnych korzeniach religii oraz o jej społecznych i kulturowych funkcjach. O tym, czy różne religie biorą się z tego samego źródła. O religii jako przedmiocie naukowych badań, który da się w pełni wyjaśnić w ramach naukowego paradygmatu.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#62 Psychoterapia i religia – co je łączy, a co dzieli? Rozmowa z ks. Jackiem Prusakiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z ks. dr. Jackiem Prusakiem, jezuitą, psychologiem i praktykującym psychoterapeutą. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o relacjach pomiędzy psychoterapią a religią.

Rozmawiamy także o tym, czy religia jest formą psychoterapii, a psychoterapia formą religii. O tym, co obie te dziedziny łączy, a co je dzieli. O roli kapłana i roli terapeuty, a także o łączeniu tych ról. O tym dlaczego terapeuta ukrywający przed swoimi pacjentami, że jest księdzem, postępuje nieetycznie. O psychoanalitycznej krytyce religii.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#61 Czego nas uczy Jezus (Niechrystus)? Rozmowa z prof. Piotrem Augustyniakiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Piotrem Augustyniakiem, filozofem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorem m.in. znakomitej książki „Jezus Niechrystus” (słowo/obraz terytoria). Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o Jezusie uwolnionym od religii, kościołów i boskości.

O tym, dlaczego Kościół katolicki jest od nauczania Jezusa daleki. O zmartwychwstaniu, transcendencji i boskości jako mitologiach zasłaniających autentyczne przesłanie Jezusa. O tym, czego współczesny człowiek może się od Jezusa nauczyć. O doświadczeniu pełni życia, całkowitego zanurzenia się w nurcie istnienia.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#60 Jak dzisiaj rozmawiać o miłości? Rozmowa z Olgą Drendą i Małgorzatą Halber

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Olga Drenda i Małgorzata Halber, autorki „Książki o miłości”, która ukazała się pod koniec minionego roku nakładem wydawnictwa Znak Literanova.

A rozmawiamy, oczywiście, o miłości. O tym, jak o niej rozmawiać i pisać. O tym, czym jest miłość we współczesnym świecie. O mitach i stereotypach z miłością związanych. Oraz o tym, jak naprawdę wyglądają bliskie relacje i związki – i dlaczego ten obraz znacznie się różni od tego, co prezentujemy w mediach społecznościowych.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#59 Czy religia jest źródłem przemocy? Rozmowa z prof. Arkadiuszem Stempinem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Arkadiuszem Stempinem, historykiem i politologiem z Uniwersytetu we Fryburgu i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w marcu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o tym, czy religia jest źródłem przemocy.

Rozmawiamy także o historii konfliktów i wojen na tle religijnym i nie tylko. O różnicach pomiędzy religiami. O tym, czy to radykalne przekonania religijne skłaniają terrorystów islamskich do dokonywania samobójczych zamachów – czy może ich motywacja jest zupełnie innego rodzaju. O dziejach i praktykach Kościoła w kontekście przesłania Ewangelii. O nowym ateizmie i nowym fundamentalizmie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#58 Jak się żyje na Antarktydzie? Rozmowa z dr. Mikołajem Golachowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Mikołaj Golachowski, biolog, podróżnik, przewodnik po Antarktydzie i Arktyce, autor książki „Czochrałem antarktycznego słonia”.

A rozmawiamy o lodzie i zimnie. O miłości do takiego millieu.

Rozmawiamy także o historii wypraw na Antarktydę. O zwierzętach, które zamieszkują ten kontynent oraz o roślinach, które go porastają. O niebezpieczeństwach, jakie czyhają tam na człowieka. O historii wypraw na Antarktydę.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#57 Księga I-Cing, magia i teorie spiskowe. Pytania i odpowiedzi, część druga

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” – druga część odpowiedzi na Wasze pytania.

Czym jest księga I-Cing? Czy magia pozwala wywrzeć wpływ na rzeczywistość? Jak rozmawiać ze zwolennikami teorii spiskowych – i czy w ogóle warto z nimi rozmawiać? Czy filozofia komplikuje życie?

To tylko niektóre spośród poruszanych w najnowszym odcinku zagadnień.

Owocnego słuchania!

#56 O ulubionych lekturach, odpowiedzialności za świat, wolności słowa i nie tylko. Pytania i odpowiedzi

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” odpowiadam na pytania Słuchaczek i Słuchaczy.

Mówię między innymi o najważniejszych dla mnie lekturach; o tym, czy możemy być szczęśliwi w świecie pełnym cierpienia; o zagrożeniach dla wolności słowa i cancel culture; o tym, czy w cieniu nadchodzącej zagłady klimatycznej moralnie dopuszczalne jest posiadanie dzieci oraz o tym, jakie rady dałbym 20-letniemu sobie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#55 Czy odwiedzają nas przedstawiciele obcych cywilizacji? Rozmowa z prof. Agnieszką Pollo

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Agnieszka Pollo, astronomka i astrofizyczka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

A rozmawiamy o życiu pozaziemskim i UFO.

Rozmawiamy także o przygotowywanym raporcie Pentagonu dotyczącym Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. O tym, jakie są możliwe wyjaśnienia fenomenów w tym raporcie opisywanych. O tym, dlaczego właściwie „kosmici” mieliby odwiedzać Ziemię incognito. O tajemniczym obiekcie Oumuamua, który przelatywał niedawno przez Układ Słoneczny, a o którym Avi Loeb, wybitny astronom z Uniwersytetu Harvarda, sądzi, że jest artefaktem wytworzonym przez obcą cywilizację.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!