#68 Gomora, czyli polski Kościół. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Stanisławem Obirkiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Artur Nowak i Stanisław Obirek, autorzy książki „Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o patologiach katolicyzmu.

Rozmawiamy także o strukturalnych problemach Kościoła. O bezkarności oraz ekscesach biskupów i szeregowych księży. O demoralizującym wpływie feudalnych porządków w tej instytucji. O aferach i tuszowaniu afer. O przyszłości Kościoła w Polsce i na świecie. 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

Nowa książka już w sprzedaży!

D

o sprzedaży trafiła dzisiaj moja nowa książka „Ucieczka od bezradności”, wydana przez Wydawnictwo Znak Literanova.

O książce powiedzieli:

Agnieszka Holland: Tomasz Stawiszyński potrafi mówić filozofią tak, że w zwyczajny i zrozumiały sposób dotyka tego, co dla nas dziś najistotniejsze, a przed czym wytrwale ucieka my. Autor błyskotliwie rozpoznaje ucieczkowe strategie współczesnego człowieka i pokazuje, że naszą bezradność może ukoić tylko akceptacja rozpaczy, na którą nie ma, nie może ani nie powinno być lekarstwa. 

Mira Marcinów: Ten pięknie napisany esej zachwyca i zachęca do bezkompromisowego myślenia. Dawno nie czytałam książki tak przybliżającej mnie do świata i życia. Jestem pewna, że będę do niej wracać wielokrotnie.

Olga Drenda: To książka, z którą będziecie się spierać, tak jak ja sama wciąż to robię. Będzie zadawała nowe pytania tam, gdzie mogło się wydawać, że mamy odpowiedzi. Będzie podwa żała to, co znane i wygodne. Nie zaoferuje antidotum na stracone złudzenia. A przecież prędzej czy później każdy i każda z nas skonfrontuje się ze złożonością i niejedno znacznością świata, które zgniotą nasze iluzje w kul kę i wyrzucą do śmieci. I właśnie dlatego warto tę książkę przeczytać. 

Przemysław Czapliński: Neoliberalna ideologia mówi nam dziś, że nie ma takiej straty, której nie dałoby się w ostateczności przerobić na zysk. Ale w naszym życiu, jak przekonuje autor Ucieczki od bezradności, najbardziej realna jest ta strata, której nie da się cofnąć. Zderzenie tych dwóch postaw – „przerób stratę na zysk” oraz „przeżyj stratę jako nieodwracal ną” – określa aktualny moment zbiorowej egzystencji. Według Stawiszyńskiego, aby nie utracić prawdziwego życia, musimy stawać po stronie utraty. Aby prawdzi wiej żyć, musimy stać się antykapitalistyczni.

Owocnej lektury!

wspieraj

#67 O życiu w rodzinie z problemem alkoholowym. Rozmowa z Agnieszką Jucewicz i Magdaleną Kicińską

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Agnieszka JucewiczMagdalena Kicińska, autorki książki „Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików”, która ukaże się 15 września nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o uzależnieniu z perspektywy dziecka.

Rozmawiamy także o tym, dlaczego alkoholizm jest wciąż w polskim społeczeństwie tabu. O kulturowych wzorcach picia. O alkoholizmie „kobiecym” i „męskim”. O kontrowersjach wokół terminu DDA oraz o tym, co to znaczy, że uzależnienie jest chorobą – i jakie są w związku z tym jego moralne konsekwencje.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#66 O wychodzeniu z uzależnienia. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Markiem Sekielskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gościmy Artura NowakaMarka Sekielskiego, autorów książki „Ogarnij się czyli jak wychodziliśmy z szamba”, która właśnie ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

A rozmawiamy o uzależnieniuwychodzeniu z uzależnienia.

Rozmawiamy także o tym, gdzie leżą źródła choroby alkoholowej. O braku akceptacji siebie. O autonegacji. O zagłuszaniu lęku i bezradności przy pomocy używek. I o tym do czego może to doprowadzić. O procesie terapii i o tym jakie są pierwsze znaki ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#65 Jak uczynić internet lepszym miejscem? Rozmowa z Karolem Paciorkiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” – ostatniej wakacyjnej w tym roku – gości Karol Paciorek, jeden z najbardziej znanych polskich twórców internetowych, autor m.in. kanału „Imponderabilia”.

A rozmawiamy o internecie. O tym jak sprawić, żeby stał się on przestrzenią bezpieczniejszą i bardziej przyjazną.

Rozmawiamy także o jakości debaty publicznej w Polsce. O wojnach politycznych i kulturowych. O podcastach jako specyficznej formie społecznej autoterapii.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#64 Latający Potwór Spaghetti, dyskordianizm i Kościół Szatana, czyli zmyślone religie. Rozmowa z Dariuszem Misiuną

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z Dariuszem Misiuną, socjologiem, tłumaczem, eseistą, znawcą tradycji ezoterycznych, twórcą wydawnictwa Okultura. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o zmyślonych religiach. O ich demaskatorskiej funkcji. 

Rozmawiamy także o Kościele Latającego Potwora Spaghetti, dyskordianizmie, Kościele SubGeniuszu. O krytycznej i prześmiewczej postawie wobec tradycyjnych religii, jaką żywią założyciele tych wyżej wspomnianych. O blefach założycielskich różnych tradycji religijnych. O kontrkulturze, anarchizmie i subwersji. O nauce i micie – czy się wykluczają, czy dopełniają? 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#63 Religia w perspektywie teorii ewolucji i kognitywistyki. Rozmowa z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim, filozofem i kognitywistą, kierownikiem Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w maju bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o poznawczych podstawach zjawiska religii.

Rozmawiamy także o ewolucyjnych korzeniach religii oraz o jej społecznych i kulturowych funkcjach. O tym, czy różne religie biorą się z tego samego źródła. O religii jako przedmiocie naukowych badań, który da się w pełni wyjaśnić w ramach naukowego paradygmatu.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#62 Psychoterapia i religia – co je łączy, a co dzieli? Rozmowa z ks. Jackiem Prusakiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z ks. dr. Jackiem Prusakiem, jezuitą, psychologiem i praktykującym psychoterapeutą. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o relacjach pomiędzy psychoterapią a religią.

Rozmawiamy także o tym, czy religia jest formą psychoterapii, a psychoterapia formą religii. O tym, co obie te dziedziny łączy, a co je dzieli. O roli kapłana i roli terapeuty, a także o łączeniu tych ról. O tym dlaczego terapeuta ukrywający przed swoimi pacjentami, że jest księdzem, postępuje nieetycznie. O psychoanalitycznej krytyce religii.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#61 Czego nas uczy Jezus (Niechrystus)? Rozmowa z prof. Piotrem Augustyniakiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Piotrem Augustyniakiem, filozofem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorem m.in. znakomitej książki „Jezus Niechrystus” (słowo/obraz terytoria). Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w kwietniu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o Jezusie uwolnionym od religii, kościołów i boskości.

O tym, dlaczego Kościół katolicki jest od nauczania Jezusa daleki. O zmartwychwstaniu, transcendencji i boskości jako mitologiach zasłaniających autentyczne przesłanie Jezusa. O tym, czego współczesny człowiek może się od Jezusa nauczyć. O doświadczeniu pełni życia, całkowitego zanurzenia się w nurcie istnienia.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#60 Jak dzisiaj rozmawiać o miłości? Rozmowa z Olgą Drendą i Małgorzatą Halber

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Olga DrendaMałgorzata Halber, autorki „Książki o miłości”, która ukazała się pod koniec minionego roku nakładem wydawnictwa Znak Literanova.

A rozmawiamy, oczywiście, o miłości. O tym, jak o niej rozmawiać i pisać. O tym, czym jest miłość we współczesnym świecie. O mitach i stereotypach z miłością związanych. Oraz o tym, jak naprawdę wyglądają bliskie relacje i związki – i dlaczego ten obraz znacznie się różni od tego, co prezentujemy w mediach społecznościowych.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#59 Czy religia jest źródłem przemocy? Rozmowa z prof. Arkadiuszem Stempinem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Arkadiuszem Stempinem, historykiem i politologiem z Uniwersytetu we Fryburgu i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w marcu bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o tym, czy religia jest źródłem przemocy.

Rozmawiamy także o historii konfliktów i wojen na tle religijnym i nie tylko. O różnicach pomiędzy religiami. O tym, czy to radykalne przekonania religijne skłaniają terrorystów islamskich do dokonywania samobójczych zamachów – czy może ich motywacja jest zupełnie innego rodzaju. O dziejach i praktykach Kościoła w kontekście przesłania Ewangelii. O nowym ateizmie i nowym fundamentalizmie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#58 Jak się żyje na Antarktydzie? Rozmowa z dr. Mikołajem Golachowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Mikołaj Golachowski, biolog, podróżnik, przewodnik po Antarktydzie i Arktyce, autor książki „Czochrałem antarktycznego słonia”.

A rozmawiamy o lodzie i zimnie. O miłości do takiego millieu.

Rozmawiamy także o historii wypraw na Antarktydę. O zwierzętach, które zamieszkują ten kontynent oraz o roślinach, które go porastają. O niebezpieczeństwach, jakie czyhają tam na człowieka. O historii wypraw na Antarktydę.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#57 Księga I-Cing, magia i teorie spiskowe. Pytania i odpowiedzi, część druga

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” – druga część odpowiedzi na Wasze pytania.

Czym jest księga I-Cing? Czy magia pozwala wywrzeć wpływ na rzeczywistość? Jak rozmawiać ze zwolennikami teorii spiskowych – i czy w ogóle warto z nimi rozmawiać? Czy filozofia komplikuje życie?

To tylko niektóre spośród poruszanych w najnowszym odcinku zagadnień.

Owocnego słuchania!

#56 O ulubionych lekturach, odpowiedzialności za świat, wolności słowa i nie tylko. Pytania i odpowiedzi

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” odpowiadam na pytania Słuchaczek i Słuchaczy.

Mówię między innymi o najważniejszych dla mnie lekturach; o tym, czy możemy być szczęśliwi w świecie pełnym cierpienia; o zagrożeniach dla wolności słowa i cancel culture; o tym, czy w cieniu nadchodzącej zagłady klimatycznej moralnie dopuszczalne jest posiadanie dzieci oraz o tym, jakie rady dałbym 20-letniemu sobie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#55 Czy odwiedzają nas przedstawiciele obcych cywilizacji? Rozmowa z prof. Agnieszką Pollo

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Agnieszka Pollo, astronomka i astrofizyczka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

A rozmawiamy o życiu pozaziemskim i UFO.

Rozmawiamy także o przygotowywanym raporcie Pentagonu dotyczącym Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. O tym, jakie są możliwe wyjaśnienia fenomenów w tym raporcie opisywanych. O tym, dlaczego właściwie „kosmici” mieliby odwiedzać Ziemię incognito. O tajemniczym obiekcie Oumuamua, który przelatywał niedawno przez Układ Słoneczny, a o którym Avi Loeb, wybitny astronom z Uniwersytetu Harvarda, sądzi, że jest artefaktem wytworzonym przez obcą cywilizację.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#54 Czy istnieje lewicowy katolicyzm? Rozmowa z Ignacym Dudkiewiczem

W

najnowszym odcinku „Skądinąd” gościmy Ignacego Dudkiewicza, filozofa, publicystę, redaktora naczelnego magazynu lewicy katolickiej „Kontakt”.

A rozmawiamy o katolickiej lewicy. O tym czy coś takiego w ogóle jest możliwe.

Rozmawiamy także o tym, na kogo głosowałby Jezus, gdyby żył w dzisiejszych czasach. O radykalnym przekazie Ewangelii i o praktyce kościelnej, która się od tego przekazu oddala. O antykapitalizmie papieża Franciszka. O (kościelnych) małżeństwach jednopłciowych. O tym do jakiego stopnia nauczanie Kościoła dotyczące seksualności może ulec zmianie. O teologii, polityce i transcendencji.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#53 Dlaczego boimy się dentysty? Rozmowa z dr n. med. Agnieszką Pacyk

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr n. med. Agnieszka Pacyk, stomatolożka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaangażowana od lat w szkolenia dentystów, w szczególności zainteresowana kwestią redukcji bólu.

A rozmawiamy o lęku przed wizytą u dentysty. O tym czy ten lęk jest zasadny.

Rozmawiamy także o historii stomatologii. O dawnych i współczesnych metodach leczenia zębów. O bólu i metodach jego niwelowania. O istotności profilaktyki oraz o tym w jaki sposób należy prawidłowo dbać o zęby. Wreszcie – o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w stomatologii.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#52 Czym jest myślenie? Rozmowa z dr. Mateuszem Falkowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gościmy dr. Mateusza Falkowskiego, filozofa związanego z Instytutem Kultury UJ i warszawską School of Form, prezesa Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

A rozmawiamy o myśleniu. O tym, czym jest i do czego prowadzi.

Rozmawiamy także o różnych naukowych i filozoficznych koncepcjach myślenia. O jego definicjach neuronaukowych i potocznych. O tym, że myśli tyleż stwarzamy, ile napotykamy, już gotowe, we własnych umysłach. O relacji pomiędzy myślą a rzeczywistością. O niepewności i chaosie, charakteryzujących współczesny świat. A także o deficycie i kryzysie myślenia.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#51 Czy Kościół może się zmienić? Rozmowa z dr. Sebastianem Dudą

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Sebastian Duda, teolog i filozof, członek redakcji „Więzi” i zespołu „Laboratorium Więzi”, publicysta, autor książek „Reformacja. Rewolucja Lutra” oraz „Przesilona wątpliwość”.

A rozmawiamy o tym, jakie są granice reform w Kościele.

Rozmawiamy także o tym, czy – i w jaki sposób – może się zmienić stosunek Kościoła do osób homoseksualnych. Na ile wmontowane w doktrynę katolicką „bezpieczniki” – na przykład pogląd, że poprzez sobory działa Duch Święty, a zatem, że to nie ludzie lecz Bóg kształtuje katolickie nauczanie –  dają się teoretycznie obejść, kiedy zachodzi taka polityczna czy społeczna konieczność. Rozmawiamy także o historycznej zmienności nauczania, które samo siebie stara się przedstawiać jako wieczne i niezmienne.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#50 Życie jest bardzo dziwne. Rozmowa z dr. Pawłem Boguszewskim

W

najnowszej – pięćdziesiątej, a więc trochę jubileuszowej – odsłonie „Skądinąd” gości dr Paweł Boguszewski, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

A rozmawiamy o… dziwności życia i świata. O tym, jak z tą dziwnością próbuje sobie poradzić nauka.

Rozmawiamy także o potrzebie sensu i celu tkwiącej w ludzkich umysłach. O tym czy pomiędzy religią i nauką istnieje spór oraz na czym ten spór polega. O literaturze, sztuce i filozofii jako o dziedzinach nieredukowalnych do perspektywy naukowej. O prawdzie empirycznej i prawdzie egzystencjalnej.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!