#180 Przemijanie, nostalgia, meandry losu i zagadkowa historia Judasza. Rozmowa z dr. Tomaszem Terlikowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta, autor m.in. opublikowanej właśnie książki „To ja, Judasz. Biografia Apostoła” (Wydawnictwo Literackie).

A rozmawiamy o meandrach ludzkiego losu.

Rozmawiamy także o pisaniu. O przemijaniu i upływie czasu. O współczesnej kulturze, która znamiona przemijania stara się ukryć. O literaturze wysokiej i popularnej. O zmieniającym się świecie i krajobrazach. O religii i religijności w perspektywie kulturowych przemian. O historii Judasza jako opowieści, w której pojawiają się wszystkie fundamentalne przekonania i paradoksy chrześcijaństwa. O tym, jaka jest przyszłość religii na Zachodzie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!