#178 Starość, starzenie się, kult młodości, konflikt pokoleń. Rozmowa z Dagny Kurdwanowską

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Dagny Kurdwanowska, psychogerontolożka, dziennikarka, autorka książek.

A rozmawiamy o starzeniu się.

Rozmawiamy także o tym, kiedy zaczyna się starość. O tym, jakie są jej oznaki i objawy. O starzejących się społeczeństwach. O tym, że sytuacja wielu starszych ludzi w Polsce – oraz ich opiekunów – jest dramatyczna. O problemach i niedoskonałościach systemu opieki i pomocy społecznej. O tym w jaki sposób można by aktualną sytuację poprawić.  O kulcie młodości i „kampanii przeciwko starości”. O konflikcie pokoleń i negatywnych stereotypach dotyczących starości. O biologii, socjologii i psychologii starości i starzenia się. 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!