Skip to content

O autorze

Tomasz Stawiszyński – filozof, eseista, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UW, autor bestsellerowych książek “Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013), „Co robić przed końcem świata” (2021), „Ucieczka od bezradności” (2021) oraz dwóch zbiorów wierszy “Nie ma takiego imienia” (1999) i “Rzecz ciemna” (2002). Od wielu lat zajmuje się problemami z pogranicza filozofii i psychoterapii. Eseje, wiersze i opowiadania publikował w wielu pismach; był m.in. redaktorem działu kultura w “Dzienniku” i wiceszefem działu społecznego, szefem działu krajowego i szefem działu publicystyki w “Newsweeku” (2008-2012). W TVP Kultura prowadził “Studio Alternatywne” i współprowadził “Czytelnię” (2007-2011). W latach 2013-2016 prowadził w Polskim Radiu RDC autorski program “Niedziela Filozofów czyli Potyczki z Życiem”. Od grudnia 2016 do lutego 2020 byl publicysta kwartalnika Przekroj. Od marca 2016 związany z Radiem TOK FM, gdzie prowadzi m.in. “Godzinę Filozofów”, “Kwadrans Filozofa” oraz – wraz z żoną, Cvetą Dimitrovą – internetowy podcast “Nasze wewnętrzne konflikty”. Jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

Tomasz Stawiszyński – philosopher, essayist, author of the bestselling booka „Clashes with Freud. Myths, temptations and traps of psychotherapy (2013)”, „What to Do Before The End of The World” (2021), „Escape From Helplessness” (2021) as well as two collections of poems: „There is no such name” (1999) and „Dark Thing” (2002). For many year he’s been writing about the issues related to philosophy and psychotherapy. He published essays, poems and stories in many magazines; was, among others, head of national department in the Polish edition of Newsweek (2008-2012). In the Polish cultural television channel “TVP Kultura” he was the host of the live show “Alternative Studio” dedicated to modern art and philosophy and co-host of the „Reading Room” (2007–2011). In 2013–2016, he hosted “The Philosopher’s Sunday” on Polish Radio RDC. Since March 2016 he works in the biggest Polish talk-radio station – TOK FM – where he hosts i.e. “Philosopher’e Hour” and, with Cveta Dimitrova, internet podcast “Our internal conflicts”.  Here you can find some of his work translated to English: https://przekroj.pl/en/authors/tomasz-stawiszynski