#168 Fizyka, metafizyka i widmo globalnej katastrofy. Rozmowa z prof. Janem Chwedeńczukiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Jan Chwedeńczuk, fizyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

A rozmawiamy o fizyce, metafizyce i świecie.

Rozmawiamy także o tym, gdzie są granice pomiędzy nauką a religią. O tym, co można, a czego nie można poznać przy pomocy metody naukowej. O tym, czy z pewnych cech rzeczywistości można wnioskować „skąd się to wszystko wzięło”. O etyce i moralności, o dobru i złu – także w perspektywie naukowej. O społecznych i cywilizacyjnych konsekwencjach ocieplenia klimatu. O nie-ludzkich zwierzętach i o tym, jakie traktujemy. O nagrodzie Nobla z fizyki w 2023 roku. O mikro i makrorzeczywistości.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!