#24 Czy nadchodzi apokalipsa? Rozmowa z prof. Piotrem Augustyniakiem

0%

W

 najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Piotr Augustyniak, filozof z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor m.in. książek „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy” i „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła”.

A rozmawiamy o apokalipsie. O tym, czy nadchodzi koniec świata.

Rozmawiamy także:

– o tym, czy ludzkość zmierza do samozagłady
– o tym, czy protesty na ulicach polskich miast przyniosą jakąś trwałą zmianę
– o niebezpieczeństwach radykalnej polaryzacji we wszelkich konfliktach
– o fantazmatach, które zniewalają polską zbiorową wyobraźnię
– o tym, czy kończy się dominacja Kościoła katolickiego w Polsce
– o społecznych, politycznych i egzystencjalnych konsekwencjach pandemii
– o tym, kto w polskiej polityce jest kozłem ofiarnym

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!