#25 Czy zdołamy się w Polsce jakoś porozumieć? Rozmowa z prof. Pawłem Łukowem

0%

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Paweł Łuków, filozof i etyk z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

A rozmawiamy o polskiej wojnie światopoglądowej. O tym, czy da się ją jakoś zażegnać.

Rozmawiamy także:

– o dialogu w społeczeństwie demokratycznym

– o kryteriach cywilizowanej debaty

– o tym, czy przekonania religijne mogą być podstawą prawa w świeckim państwie

– o tym, czy ludzie o radykalnie odmiennych światopoglądach są w stanie się dogadać

– a jeśli są – to na jakich warunkach?

– o kruchości demokracji i demokratycznych instytucji

– o niebezpieczeństwach dla wolności słowa i myśli

– o plusach i minusach „cancel culture”

– o braku edukacji obywatelskiej w Polsce

– o tym, komu przeszkadza brak filozofii w szkołach

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!