#139 Aktualność stoicyzmu. Rozmowa z dr. Piotrem Stankiewiczem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Piotr Stankiewicz, filozof, pisarz, autor m.in. „Sztuki życia według stoików” oraz „Dziennika reformowanego stoika”.

A rozmawiamy o aktualności stoicyzmu.

Rozmawiamy także o starożytnym i nowoczesnym stoicyzmie. O filozofii, która stanowi przeciwwagę dla naiwnych narracji rozwojowych. O egzystencjalnych i metafizycznych potrzebach, które nie znikają wraz z zanikiem religii. O źródłach najnowszej popularności stoicyzmu. O tym, że nie wszystko od nas zależy. O pandemii i wojnie jako czasie weryfikacji neoliberalnej opowieści o tym, że „człowiek jest kowalem swojego losu”.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!