#138 Filozofia wojny. Rozmowa z dr Magdaleną M. Baran

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Magdalena M. Baran, filozofka i publicystka, autorka m.in. książek „Oblicza wojny” i „Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą”.

A rozmawiamy o filozofii i praktyce wojny.

Rozmawiamy także o historii myślenia o wojnie. O relacji pomiędzy teorią a praktyką wojny. O dawnych i nowych koncepcjach wojny. O warunkach możliwości pokoju w odniesieniu do wojny Rosji z Ukrainą. O tym jak będzie wyglądał powojenny świat. O możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji. O tym czy Putin działa racjonalnie. O moralnych i pragmatycznych aspektach postawy Zachodu.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!