#115 Sierpniowe rekomendacje lekturowe część 3. Pogranicza metafizyki: Paul Tillich i myślenie poza ortodoksjami

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” opowiadam o książce Paula Tillicha „Męstwo bycia” (powinna się nazywać „Odwaga bycia” – więcej o tym w podcaście).

Mówię m.in. o lęku w ujęciu psychologicznym i ontologicznym. O śmierci i innych sytuacjach granicznych. Nieortodoksyjnym myśleniu o religii i religijności. Wierze jako „trosce ostatecznej”. „Teologach wyklętych” – Hansie Küngu i Eugenie Drewermannie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!