#114 Sierpniowe rekomendacje lekturowe cześć 2. Pogranicza metafizyki – „Odpowiedź Hiobowi” C.G. Junga

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” ciąg dalszy sierpniowych rekomendacji. Tym razem opowiadam o jednej z najciekawszych i najbardziej wywrotowych książek XX wieku, czyli „Odpowiedzi Hiobowi” Carla Gustava Junga.

W tym odcinku mowa m.in. o różnicach pomiędzy religijnością ortodoksyjną i nieortodoksyjną. O gnostycyzmie i chrześcijaństwie. O tym, czym się różni obraz boga w ludzkiej psychice od boga transcendentnego. O tym, czy starotestamentowy Bóg jest istotą okrutną i złośliwą, a jeśli tak to dlaczego. O tym, jak skandalicznie i okrutnie Jahwe potraktował Hioba, a także o tym, co z tego później wynikło. O psychoanalizie, teologii i filozofii. O świadomości i nieświadomości.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!