#99 Polaryzacja polityczna a teorie spiskowe. Wykład Tomasza Stawiszyńskiego

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam wykład inauguracyjny wygłoszony 22.IV.2022 na Sympozjum Psychiatrycznym „Nowa normalność, czyli rola psychiatrii w spolaryzowanym świecie”, zorganizowanym przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W wykładzie staram się pokazać, że polaryzacja polityczna jest pewną odmianą myślenia spiskowego. Że innymi słowy – działają tam analogiczne mechanizmy poznawcze i psychologiczne, co w przypadku teorii spiskowych. Przedstawiam krótką historię refleksji nad teoriami spiskowymi, ich kulturową oraz społeczną rolę oraz potencjalne i aktualne niebezpieczeństwa, jakie się z ich propagowaniem wiążą.

Owocnego słuchania!