#79 Czy lekarz ma prawo do błędu i porażki? Rozmowa z dr. hab. n. med. Krzysztofem Wróblem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel, kardiochirurg, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Medicover i wykładowca akademicki związany z Uczelnią Łazarskiego.

A rozmawiamy o tym czy lekarz ma prawo do błędu i porażki.

Rozmawiamy także o kulturze, która wypiera śmierć i przekonuje nas, że będziemy żyć wiecznie. O naszych w związku z tym nierealistycznych oczekiwaniach wobec lekarzy i medycyny. O różnicy pomiędzy błędem w sztuce medycznej a porażką, która bierze się z faktu, że ludzie są istotami śmiertelnymi i przemijającymi. O realnych możliwościach i powinnościach lekarza.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!