#71 O potrzebie metafizyki i jeszcze w sprawie Boga – Tomasz Stawiszyński

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” mówię o potrzebie metafizyki, którą – jak sądzę – „uruchamia” w nas perspektywa śmierci cudzej i własnej.

Mówię także o tym – odpowiadając na Państwa pytania i komentarze – że przyjęcie religijnych założeń co do natury Boga prowadzi do nieuchronnych sprzeczności. O obrazie Boga w religiach i u mistyków. O ateizmie i agnostycyzmie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!