#63 Religia w perspektywie teorii ewolucji i kognitywistyki. Rozmowa z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” przedstawiam rozmowę z prof. Konradem Talmontem-Kamińskim, filozofem i kognitywistą, kierownikiem Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z dr. Pawłem Boguszewskim, w maju bieżącego roku, w ramach prowadzonego przez nas cyklu „Filozofia w ogrodzie (domowym)”, poświęconego religii i religijności. Organizatorem cyklu jest fundacja Strefa Wolnosłowa.

A rozmawiamy o poznawczych podstawach zjawiska religii.

Rozmawiamy także o ewolucyjnych korzeniach religii oraz o jej społecznych i kulturowych funkcjach. O tym, czy różne religie biorą się z tego samego źródła. O religii jako przedmiocie naukowych badań, który da się w pełni wyjaśnić w ramach naukowego paradygmatu.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!