#178 Starość, starzenie się, kult młodości, konflikt pokoleń. Rozmowa z Dagny Kurdwanowską

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Dagny Kurdwanowska, psychogerontolożka, dziennikarka, autorka książek.

A rozmawiamy o starzeniu się.

Rozmawiamy także o tym, kiedy zaczyna się starość. O tym, jakie są jej oznaki i objawy. O starzejących się społeczeństwach. O tym, że sytuacja wielu starszych ludzi w Polsce – oraz ich opiekunów – jest dramatyczna. O problemach i niedoskonałościach systemu opieki i pomocy społecznej. O tym w jaki sposób można by aktualną sytuację poprawić.  O kulcie młodości i „kampanii przeciwko starości”. O konflikcie pokoleń i negatywnych stereotypach dotyczących starości. O biologii, socjologii i psychologii starości i starzenia się. 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#177 Izrael, Palestyna, Polska, świat. Rozmowa z Dariuszem Rosiakiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Dariusz Rosiak, dziennikarz, reporter, autor wielu książek, twórca „Raportu o stanie świata”.

A rozmawiamy o sytuacji w Izraelu i Palestynie oraz o dyskusjach na ten temat.

Rozmawiamy także o aktualnej sytuacji międzynarodowej. O podróży Dariusza Rosiaka do Izraela i Zachodniego Brzegu. O polityce rządu Izraela i krytyce tej polityki. O historii i teraźniejszości konfliktów na Bliskim Wschodzie. O sposobie w jaki na temat tego konfliktu rozmawiamy. O antysemityzmie i o tym, czym się on różni od krytycznego stosunku do działań państwa Izrael. O „represyjnej tolerancji”, „strukturalnej głupocie” oraz potrzebie upraszczania obrazu świata. O polaryzacji i lęku przed niejednoznacznością. O wolności słowa i jej granicach.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!