#146 Depeche Mode jako światopogląd

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” Opowiadam o fenomenie zespołu Depeche Mode. Zastanawiam się nad źródłami jego popularności. Przedstawiam pięć niezawodnych argumentów pozwalających każdego nieprzekonanego przekonać o wielkości tej grupy. Rekonstruuję światopogląd, jaki wyłania się z muzyki DM i tekstów Martina Gore’a. Wspominam czasy przynależności do subkultury „depeszy” w latach 90. A także opowiadam o najnowszej płycie „Memento Mori”, która miała premierę 24.III.2023 roku.

Owocnego słuchania!

#145 O „Spotkaniu z filozofią” oraz o wirtualnym przyspieszeniu i wzmożeniu

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” opowiadam o mojej nowej książce dla dzieci pod tytułem „Spotkanie z filozofią”. W drugiej części podcastu przyglądam się natomiast zjawisku przyspieszenia charakterystycznego dla współczesnej architektury mediów wirtualnych. Zastanawiam się jakie to ma skutki nie tylko dla naszej percepcji, ale także dla rozumienia siebie, innych i świata, w którym żyjemy. Kontekstem dla tych rozważań jest między innymi dyskusja o Janie Pawle II, która wciąż jest głównym tematem polskiej debaty publicznej.

Owocnego słuchania!

#144 O Janie Pawle II. Rozmowa z prof. Arkadiuszem Stempinem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Arkadiusz Stempin, historyk i politolog z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie i Uniwersytetu we Fryburgu.

A rozmawiamy o Janie Pawle II.

Rozmawiamy także o wartości nowych dowodów w sprawie tuszowania pedofilii przez papieża. O tym, co z tych dowodów wynika, a co nie wynika. O realiach historycznych i instytucjonalnych, w jakich działał Karol Wojtyła. O tym, co dalej z figurą Jana Pawła II w polskiej zbiorowej wyobraźni. O polaryzacji i podwójnych standardach, które skutecznie uniemożliwiają nam rzetelną, merytoryczną dyskusję o większości kontrowersyjnych kwestii, w tym także o JPII.

A także o wielu jeszcze sprawach.

Owocnego słuchania!

#143 Bóg, gnoza i tragizm życia. Rozmowa z Jerzym Sosnowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta, współtwórca Radia Nowy Świat.

A rozmawiamy o wyobrażeniu Boga w zachodniej kulturze.

Rozmawiamy także o „Odpowiedzi Hiobowi” Carla Gustava Junga. O wojującym ateizmie i… spirytyzmie. O ortodoksji i herezji. O gnostycyzmie i różnych innych alternatywnych duchowościach. O tym, dlaczego Bóg dopuszcza zło. O duchowości poza instytucjami. O przyszłości chrześcijaństwa.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#142 Rok wojny. Rozmowa z płk. rez. dr. Piotrem Łukasiewiczem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości płk. rez. dr Piotr Łukasiewicz, politolog, analityk „Polityki Insight”, dyplomata, były ambasador Polski w Afganistanie.

A rozmawiamy o tym, co się wydarzyło od 24 lutego 2022 roku.

Rozmawiamy także o możliwych scenariuszach przyszłości. O wojnie i warunkach możliwości pokoju. O polityce rosyjskiej i zachodniej. O tym, co wojna zmieniła, a co jeszcze może zmienić. I czy będzie to zmiana na lepsze, czy gorsze.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!