#143 Bóg, gnoza i tragizm życia. Rozmowa z Jerzym Sosnowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta, współtwórca Radia Nowy Świat.

A rozmawiamy o wyobrażeniu Boga w zachodniej kulturze.

Rozmawiamy także o „Odpowiedzi Hiobowi” Carla Gustava Junga. O wojującym ateizmie i… spirytyzmie. O ortodoksji i herezji. O gnostycyzmie i różnych innych alternatywnych duchowościach. O tym, dlaczego Bóg dopuszcza zło. O duchowości poza instytucjami. O przyszłości chrześcijaństwa.

Oraz o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!