#183 Nowe technologie – szanse, zagrożenia, fantazje, nadzieje. Rozmowa z Jackiem Mańko

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Jacek Mańko, kognitywista i badacz wpływu nowych technologii na człowieka, związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

A rozmawiamy o tym, czy trzeba się bać nowych technologii.

Rozmawiamy także o sztucznej inteligencji. O religijnych aspektach nowych technologii oraz firm, które je propagują. O prawdzie i fałszu w epoce cyfrowej. O wpływie nowych technologii na zdolności poznawcze oraz poczucie rzeczywistości. O cyfrowym kapitalizmie, jego specyfice i patologiach.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!