#152 Co to znaczy być dzisiaj konserwatystą? Rozmowa z Konstantym Pilawą

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny pisma „Pressje”.

A rozmawiamy o tym, kim jest dzisiaj konserwatysta.

Rozmawiamy także o różnych znaczeniach tego terminu. O konserwatyzmie politycznym oraz filozoficznym. O specyfice współczesnego świata. O chrześcijaństwie i jego historii. O dawnej „Frondzie” i katolicyzmie jako kontrkulturze. O kryzysie Kościoła katolickiego i różnych sposobach wyjścia z tego kryzysu. O kulturze terapeutycznej.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!