#141 Pogrzeby świeckie, humanistyczne, nie-religijne. Rozmowa z Ewą Pawlik

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Ewa Pawlik, celebrantka świeckich ceremonii pogrzebowych, założycielka firmy „Pełnia”.

A rozmawiamy o śmierci w nie-religijnym kontekście.

Rozmawiamy także o tym, czym są ceremonie humanistyczne. O różnorodności form, jakie mogą przybierać. O tym, że religia przestaje mieć w dzisiejszym świecie monopol na narrację o sytuacjach granicznych. O potrzebie nowego języka do rozmowy o tych sytuacjach.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!