#101 Skąd zło? Rozmowa z dr. Pawłem Boguszewskim (część 1)

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

A rozmawiamy o źródłach zła.

Rozmawiamy także o różnych formach zła. O agresji i bezinteresownym okrucieństwie. O tym, co na temat tych zjawisk mówi współczesna psychologia. O tym, czy ich źródła kryją się w genach, mózgu, umyśle, kulturze, a może w odległej, ewolucyjnej historii. O narcyzmie, makiawielizmie, psychopatii i… codziennym sadyzmie. O tym czy można się urodzić z „naturalnymi” tendencjami do zła.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!