Znak drogowy (i kierunek, który wskazuje)

0%

Christopher Lasch – jeden z najbardziej przenikliwych krytyków współczesności, autor klasycznej już dzisiaj Kultury narcyzmu, neomarksista i zwolennik Zygmunta Freuda – pisał w Buncie elit, swojej ostatniej, skądinąd proroczej, książce, następujące słowa:

„Skonfrontowani z oporem przeciwko swym inicjatywom, liberałowie zdradzają objawy żarliwej nienawiści, ledwie skrywanej pod uśmiechem dobrej woli. Sprzeciw sprawia, że ci humanitarnie usposobieni ludzie zapominają o liberalnych cnotach, na których rzecz – jak twierdzą – działają. Stają się drażliwi, faryzejscy, nietolerancyjni. W gorączce politycznego sporu nie są w stanie ukryć swej pogardy dla tych, którzy uparcie odmawiają ujrzenia światła (…).” (przeł. D. Rodziewicz)*