Z kim warto rozmawiać?

0%

Czy powinniśmy dyskutować z Davidem Irvingiem, znanym negacjonistą, człowiekiem, który kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcił przekonywaniu innych, że Holocaust nigdy się nie wydarzył?

Próbowałem odpowiedzieć na to pytanie przed wieloma laty na łamach „Newsweeka” przy okazji planowanej wizyty Irvinga w Polsce. I do dzisiaj nie zmieniłem zdania. Solidna edukacja, w ramach której młodzi ludzie uczą się odróżniać wiedzę od pseudowiedzy, argumenty od manipulacji – to absolutny elementarz formacji nowoczesnych demokratycznych społeczeństw.