Widmo ortodoksji

0%

Widmo krąży po polskiej sferze publicznej. Po jej liberalnej, demokratycznej, odległej od autorytaryzmu stronie. Widmo ortodoksji.

To widmo mówi: w stanie wyjątkowym konieczna jest jednomyślność. Wszelkie odstępstwa grożą rozproszeniem szeregów, a w konsekwencji wzmocnieniem wroga.