Eutanazja, czyli właściwie co?

0%

Kiedy dwóch mówi o tym samym, nie znaczy to, że o tym samym mówią – to ludowe porzekadło jest trafną diagnozą polskiej debaty o eutanazji. Uporządkujmy zatem pojęcia.