Cywilizowany rozwód

0%

O prawdziwym małżeństwie można mówić dopiero po rozwodzie, twierdzi amerykański psycholog James Hillman. o stwierdzenie nie jest bynajmniej wyłącznie przejawem tak charakterystycznej dla Hillmana skłonności do prowokacji oraz radosnego burzenia wszystkich możliwych społecznych stereotypów, które – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – cechują się ogromnym ładunkiem naiwnej idealizacji, podszytej dodatkowo grubą warstwą hipokryzji.