#141 Pogrzeby świeckie, humanistyczne, nie-religijne. Rozmowa z Ewą Pawlik

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Ewa Pawlik, celebrantka świeckich ceremonii pogrzebowych, założycielka firmy „Pełnia”.

A rozmawiamy o śmierci w nie-religijnym kontekście.

Rozmawiamy także o tym, czym są ceremonie humanistyczne. O różnorodności form, jakie mogą przybierać. O tym, że religia przestaje mieć w dzisiejszym świecie monopol na narrację o sytuacjach granicznych. O potrzebie nowego języka do rozmowy o tych sytuacjach.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#140 Romantyzm, indywidualizm, apokaliptyzm i inne błędy ekonarracji. Rozmowa z Adamem Błażowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości Adam Błażowski, ekspert efektywności energetycznej i branży Clean Tech, publicysta, współzałożyciel fundacji FOTA4Climate promującej pragmatyczną ekologię.

A rozmawiamy o różnych błędach i ślepych uliczkach ekonarracji.

Rozmawiamy także o tym w jaki sposób rozmawiać o kryzysie klimatycznym tak, żeby było to zarazem adekwatne i skuteczne. O lęku przed technologią i idealizowaniu natury. O energii atomowej i GMO. O możliwości globalnego sojuszu wobec zagrożeń klimatycznych. O pesymizmie i optymizmie w myśleniu o przyszłości.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#139 Aktualność stoicyzmu. Rozmowa z dr. Piotrem Stankiewiczem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr Piotr Stankiewicz, filozof, pisarz, autor m.in. „Sztuki życia według stoików” oraz „Dziennika reformowanego stoika”.

A rozmawiamy o aktualności stoicyzmu.

Rozmawiamy także o starożytnym i nowoczesnym stoicyzmie. O filozofii, która stanowi przeciwwagę dla naiwnych narracji rozwojowych. O egzystencjalnych i metafizycznych potrzebach, które nie znikają wraz z zanikiem religii. O źródłach najnowszej popularności stoicyzmu. O tym, że nie wszystko od nas zależy. O pandemii i wojnie jako czasie weryfikacji neoliberalnej opowieści o tym, że „człowiek jest kowalem swojego losu”.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!