#112 Jakie są źródła depresji? Rozmowa z dr. n. med. Cezarym Żechowskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra i psychoterapeuta.

A rozmawiamy o źródłach depresji.

Rozmawiamy także o metaanalizie opublikowanej niedawno na łamach „Molecular Psychiatry”, z których wynika, że serotoninowa teoria depresji nie ma oparcia w faktach. O skuteczności leków przeciwdepresyjnych. O historii psychiatrii. O najnowszej wiedzy dotyczącej źródeł psychologicznego cierpienia. O nowych nurtach w farmakologii i psychoterapii.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#111 Monoteizm a wojna. Rozmowa z prof. Arkadiuszem Stempinem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Arkadiusz Stempin, historyk i politolog związany z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie i Uniwersytetem we Fryburgu. W tym odcinku wracamy do tematyki poruszanej już w odcinku #59, ale rozpatrujemy ją w nowych perspektywach.

A rozmawiamy o tym, czy w monoteistycznym uroszczeniu do jedynej prawdy tkwi wojenny potencjał.

Rozmawiamy także o relacjach pomiędzy religią a przemocą. O różnicach i podobieństwach pomiędzy judaizmem, chrześcijaństwem a islamem. O mrocznych kartach w dziejach religii i w dziejach ludzkości. O tym, czy politeizm także może stać się źródłem przemocy. O buddyzmie. O wojnie. O przyszłości Europy i świata.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

 

#109 Czy czas jest tylko złudzeniem naszego umysłu? Rozmowa z prof. Janem Chwedeńczukiem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Jan Chwedeńczuk, fizyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

A rozmawiamy o tym, czy czas istnieje.

Rozmawiamy także o tym, czy – jak twierdzi włoski fizyk Carlo Rovelli – „czas nie jest częścią fundamentalnej struktury rzeczywistości”. O tym, co by to miało znaczyć, że czas jest iluzją wytwarzaną przez umysł. O tym, dlaczego tego nie wiemy i dlaczego z dużym prawdopodobieństwem się nie dowiemy. O tym, czy mamy dostęp do „rzeczywistej rzeczywistości”, czy też skazani jesteśmy na zamknięcie wewnątrz własnej perspektywy. O względności czasu i podróżach w czasie.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#108 Czy światem rządzą reptilianie?

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” opowiadam o jednej z najpopularniejszych ostatnio (dzięki wypowiedziom pewnej piosenkarki) teorii spiskowych, wedle której światem rządzą reptilianie – zmiennokształtne jaszczury przybyłe tysiące lat temu z konstelacji Draco.

Rekonstruuję krótką historię tej teorii spiskowej. Przedstawiam charakterystykę reptilian w oparciu o dzieła ich głównych kronikarzy. Zastanawiam się nad strukturą tej konkretnej teorii spiskowej i próbuję odpowiedzieć na pytanie o źródła jej wyjątkowej atrakcyjności oraz rosnącej popularności.

A wreszcie – próbuję wskazać, co w tej teorii może być prawdą…

Owocnego słuchania!