#82 Kryzys racjonalności. Rozmowa (świąteczna) z dr. Pawłem Boguszewskim i dr. hab. Janem Chwedeńczukiem

W

najnowszej, świątecznej odsłonie „Skądinąd” goszczą dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz dr hab. Jan Chwedeńczuk, fizyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW.

A rozmawiamy o kryzysie racjonalności.

Rozmawiamy także o braku zaufania do nauki. O fake newsach i teoriach spiskowych. O przeciwnikach szczepień i pandemii. O tym, że nie we wszystkim i nie zawsze należy ufać noblistom. O tym, jakie wyzwania stoją przed nami u progu 2022 roku.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#81 Co nas czeka – plemienne podziały czy globalny sojusz? Rozmowa z prof. Arkadiuszem Stempinem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Arkadiusz Stempin, historyk i politolog związany z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie i Uniwersytetem we Fryburgu.

A rozmawiamy o tym, w którą stronę zmierza świat.

Rozmawiamy także o tożsamościowych i politycznych podziałach. O niebezpieczeństwie powrotu do plemiennych wojen. O braku wielkich syntez i pragnieniu, żeby się one pojawiły. O tym czy grozi nam globalny konflikt z bronią atomową w tle. I o tym, czy możliwy jest – a jeśli tak to pod jakimi warunkami – globalny sojusz.

A także o wielu innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#80 Miłość, gnoza i psychoanaliza czyli „Kwartet Aleksandryjski”. Wykład Tomasza Stawiszyńskiego

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” opowiadam o „Kwartecie Aleksandryjskim” Lawrence’a Durrella, jednym z najważniejszych literackich dzieł XX-wiecznej literatury, o którym Peter Pomerantsev napisał, że powinno zaliczać się do ścisłego kanonu najwybitniejszych literackich dokonań wszechczasów.

Koncentruję się w szczególności na wątku, o którym sam autor twierdził, że jest dla tej powieści centralny – na wątku miłości.

Czym jest miłość zdaniem pisarza, o którym powiada się, że doskonale przewidział i opisał współczesność? Czego o miłości można dowiedzieć się studiując starożytnych gnostyków, Platona oraz prace Zygmunta Freuda, Karen Horney, C.G. Junga i Jamesa Hillmana?

O tym i o wielu innych sprawach opowiadam w dzisiejszym odcinku.

Owocnego słuchania!

#79 Czy lekarz ma prawo do błędu i porażki? Rozmowa z dr. hab. n. med. Krzysztofem Wróblem

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel, kardiochirurg, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Medicover i wykładowca akademicki związany z Uczelnią Łazarskiego.

A rozmawiamy o tym czy lekarz ma prawo do błędu i porażki.

Rozmawiamy także o kulturze, która wypiera śmierć i przekonuje nas, że będziemy żyć wiecznie. O naszych w związku z tym nierealistycznych oczekiwaniach wobec lekarzy i medycyny. O różnicy pomiędzy błędem w sztuce medycznej a porażką, która bierze się z faktu, że ludzie są istotami śmiertelnymi i przemijającymi. O realnych możliwościach i powinnościach lekarza.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!