#68 Gomora, czyli polski Kościół. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Stanisławem Obirkiem

W

najnowszej odsłonie “Skądinąd” goszczą Artur Nowak i Stanisław Obirek, autorzy książki “Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o patologiach katolicyzmu.

Rozmawiamy także o strukturalnych problemach Kościoła. O bezkarności oraz ekscesach biskupów i szeregowych księży. O demoralizującym wpływie feudalnych porządków w tej instytucji. O aferach i tuszowaniu afer. O przyszłości Kościoła w Polsce i na świecie. 

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

Nowa książka już w sprzedaży!

D

o sprzedaży trafiła dzisiaj moja nowa książka “Ucieczka od bezradności”, wydana przez Wydawnictwo Znak Literanova.

O książce powiedzieli:

Agnieszka Holland: Tomasz Stawiszyński potrafi mówić filozofią tak, że w zwyczajny i zrozumiały sposób dotyka tego, co dla nas dziś najistotniejsze, a przed czym wytrwale ucieka my. Autor błyskotliwie rozpoznaje ucieczkowe strategie współczesnego człowieka i pokazuje, że naszą bezradność może ukoić tylko akceptacja rozpaczy, na którą nie ma, nie może ani nie powinno być lekarstwa. 

Mira Marcinów: Ten pięknie napisany esej zachwyca i zachęca do bezkompromisowego myślenia. Dawno nie czytałam książki tak przybliżającej mnie do świata i życia. Jestem pewna, że będę do niej wracać wielokrotnie.

Olga Drenda: To książka, z którą będziecie się spierać, tak jak ja sama wciąż to robię. Będzie zadawała nowe pytania tam, gdzie mogło się wydawać, że mamy odpowiedzi. Będzie podwa żała to, co znane i wygodne. Nie zaoferuje antidotum na stracone złudzenia. A przecież prędzej czy później każdy i każda z nas skonfrontuje się ze złożonością i niejedno znacznością świata, które zgniotą nasze iluzje w kul kę i wyrzucą do śmieci. I właśnie dlatego warto tę książkę przeczytać. 

Przemysław Czapliński: Neoliberalna ideologia mówi nam dziś, że nie ma takiej straty, której nie dałoby się w ostateczności przerobić na zysk. Ale w naszym życiu, jak przekonuje autor Ucieczki od bezradności, najbardziej realna jest ta strata, której nie da się cofnąć. Zderzenie tych dwóch postaw – „przerób stratę na zysk” oraz „przeżyj stratę jako nieodwracal ną” – określa aktualny moment zbiorowej egzystencji. Według Stawiszyńskiego, aby nie utracić prawdziwego życia, musimy stawać po stronie utraty. Aby prawdzi wiej żyć, musimy stać się antykapitalistyczni.

Owocnej lektury!

wspieraj

#67 O życiu w rodzinie z problemem alkoholowym. Rozmowa z Agnieszką Jucewicz i Magdaleną Kicińską

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” goszczą Agnieszka Jucewicz i Magdalena Kicińska, autorki książki „Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików”, która ukaże się 15 września nakładem wydawnictwa Agora.

A rozmawiamy o uzależnieniu z perspektywy dziecka.

Rozmawiamy także o tym, dlaczego alkoholizm jest wciąż w polskim społeczeństwie tabu. O kulturowych wzorcach picia. O alkoholizmie „kobiecym” i „męskim”. O kontrowersjach wokół terminu DDA oraz o tym, co to znaczy, że uzależnienie jest chorobą – i jakie są w związku z tym jego moralne konsekwencje.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!

#66 O wychodzeniu z uzależnienia. Rozmowa z Arturem Nowakiem i Markiem Sekielskim

W

najnowszej odsłonie „Skądinąd” gościmy Artura Nowaka i Marka Sekielskiego, autorów książki „Ogarnij się czyli jak wychodziliśmy z szamba”, która właśnie ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

A rozmawiamy o uzależnieniu i wychodzeniu z uzależnienia.

Rozmawiamy także o tym, gdzie leżą źródła choroby alkoholowej. O braku akceptacji siebie. O autonegacji. O zagłuszaniu lęku i bezradności przy pomocy używek. I o tym do czego może to doprowadzić. O procesie terapii i o tym jakie są pierwsze znaki ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę.

A także o wielu jeszcze innych sprawach.

Owocnego słuchania!